सम्पर्क तथा सुझाव

हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाडौं , 44600 नेपाल
+977-01-4262579 , 4262770
info@ptc.gov.np

सुझाव तथा प्रतिकृया